Категорија: Општо

Иницијатива за поттикнување на љубовта кон читањето кај децата

Вовед Во светлината на последните резултати од тестирањето на PISA (Programme for International Student Assessment), кои покажаа поразителни резултати во Македонија во поглед на читањето со разбирање, станува јасно дека постои потреба за посветување на посебно внимание кон поттикнување на желбата за читање кај децата. Читањето не е само вештина, туку клучен елемент во...