Категорија: Награди

КОНКУРС за доделување на наградата „Климентова повелбa за животно дело“ за 2022 година

Наградата ја доделува Библиотекарското здружение на Македонија – Скопје за особени резултати од пошироко значење за развојот и афирмацијата на библиотечната дејност во Република Северна Македонија врз основа на Статутот на БЗМ и Правилникот за доделување на наградата. ИO на БЗМ по предлог на Комисијата за доделување на наградата распишува Конкурс со следните услови:...

ИЗВЕСТУВАЊЕ за наградата „Климентова повелба за животно дело“

ИЗВЕСТУВАЊЕ за наградата „Климентова повелба за животно дело“

Почитувани членки на БЗМ, До 1 февруари 2022 година беше рокот за поднесување предлог измени за Правилникот за доделување на Климентова повелба за животно дело. До БЗМ дојдоа 3 предлози од наши почитувани библиотекари, кои ги испративме до сите членки на БЗМ, заедно со Правилникот за доделување на наградата „Климентова повелба за животно дело“...

Доделување на признанието „Библиотека на годината“ за 2021

Почитувани, Комисијата за доделување на признанието „Библиотека на годината“, работејќи според насоките на Правилникот за доделување на признанието „Библиотека на годината“ и следејќи ги Критериумите за вреднување / проценување на посебноста за доделување на признанието „Библиотека на годината“ заклучија дека врз основа на материјалите и содржините доставени со Пријавите, по објавениот јавен повик, и...