Категорија: Повици

Повик за избор на работни тела за изготвување на акти што произлегуваат од новиот Статут на БЗМ

Почитувани, За потребата од изготвување на акти што произлегуваат од новиот Статут на Здружението, отвораме Повик за пријавување на кандидати коишто ќе се вклучат во работни тела за горенаведената потреба. Повикот трае 15 дена од неговото објавување на веб-страницата на БЗМ. Ве молиме вашето пријавување заедно со ваша биографија (со вклучено искуство во изготвување...

Повик за трудови за 2024 година

Почитувани, Библиотекарското здружение на Македонија по одржаниот состанок на Извршниот одбор донесе одлука да објави Повик за трудови за 2024 година. Насловите на трудовите се: Во прилог на оваа објава е Упатството за авторите што ќе го најдете на следнава врска https://bzm.mk/bibliotekarstvo-upatstvo-za-avtori/ СЕ ЗАМОЛУВААТ АВТОРИТЕ НА ТРУДОВИТЕ ДО 1 МАРТ 2024 ГОДИНА ВО ЦЕЛОСТ...

Повик за избор на „Библиотека на годината 2022“

Се распишува јавен повик за избор на „Библиотека на годината“. Молбите со пропратната документација се доставуваат до Комисијата за доделување на наградата „Библиотека на годината“ (Бул. „Гоце Делчев“ бр.6, 1000 Скопје), најдоцна до 18. 11. 2022 година и на мејл адресата на Здружението bzmnunub@gmail.com Критериуми за вреднување / проценување на совршеноста за доделување на...