Категорија: Новости

Се изгласа новиот Статут на Здружението

На вчерашното Собрание на БЗМ коешто се одржа во Центарот за конференции и студии во НУ НУБ „Св. Климент Охридски”- Скопје со почеток во 11 часот, со еден воздржан и останатите за, се изгласа новиот Статут на Здружението којшто по постапката во Централниот регистар ќе биде објавен на оваа веб-страница. За изработката на овој...

Закажан е датум за одржување на Републичкиот натпревар ,,Млади библиотекари”

Почитувани, Извршниот одбор на БЗМ ве известува дека Републичкиот натпревар „Млади библиотекари“ ќе се одржи на 21 мај 2024 година во 12.00 часот, а домаќин на овој настан е Библиотеката „Тане Георгиевски” – Куманово. Ве молиме, записниците од одржаните Општински натпревари да ги доставите најдоцна до 10 мај 2024 година на bzmnunub@gmail.com Срдечно, д-р...

Усогласен е Предлог-статутот на БЗМ

По одржаниот состанок на Извршниот одбор заедно со Комисијата за измени и дополнувања на Статутот на БЗМ, Ви го претставуваме усогласениот текст, кој на 13 февруари од 11 часот во ЦКС во НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје ќе биде ставен на гласање. Со почит, ИО на БЗМ

Датуми поврзани со Предлог-статутот на БЗМ

Почитувани членови на БЗМ, Библиотекарското здружение на Македонија по одржаниот состанок на Извршниот одбор ги заклучи следниве датуми поврзани со Предлог-статутот на БЗМ 15 јануари – краен термин за поднесување забелешки за Предлог-статутот. 1 февруари – комисијата во состав: Јовица Никчевски, Наум Ѓоршовски и новоизбраниот член Јелена Петровска (по претходно изземање на членот Гордана...