Контакт Информации

БИБЛИОТЕКАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
адреса: бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, 1000 Скопје
канцеларијата на БЗМ е во НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје
телефон: +389 78 208449
е-пошта: bzmnunub@gmail.com

Внесете Име и Презиме.
Внесете ја вашата email адреса.
Внесете коментар или порака.