Библиотекарско здружение на Република Северна Македонија

Повик за избор на работни тела за изготвување на акти што произлегуваат од новиот Статут на БЗМ

Почитувани, За потребата од изготвување на акти што произлегуваат од новиот Статут на Здружението, отвораме Повик за пријавување на кандидати коишто ќе се вклучат во работни тела за горенаведената потреба. Повикот трае 15 дена од неговото објавување на веб-страницата на БЗМ. Ве молиме вашето пријавување заедно со ваша биографија (со вклучено искуство во изготвување...

Се изгласа новиот Статут на Здружението

На вчерашното Собрание на БЗМ коешто се одржа во Центарот за конференции и студии во НУ НУБ „Св. Климент Охридски”- Скопје со почеток во 11 часот, со еден воздржан и останатите за, се изгласа новиот Статут на Здружението којшто по постапката во Централниот регистар ќе биде објавен на оваа веб-страница. За изработката на овој...

Закажан е датум за одржување на Републичкиот натпревар ,,Млади библиотекари”

Почитувани, Извршниот одбор на БЗМ ве известува дека Републичкиот натпревар „Млади библиотекари“ ќе се одржи на 21 мај 2024 година во 12.00 часот, а домаќин на овој настан е Библиотеката „Тане Георгиевски” – Куманово. Ве молиме, записниците од одржаните Општински натпревари да ги доставите најдоцна до 10 мај 2024 година на bzmnunub@gmail.com Срдечно, д-р...

Усогласен е Предлог-статутот на БЗМ

По одржаниот состанок на Извршниот одбор заедно со Комисијата за измени и дополнувања на Статутот на БЗМ, Ви го претставуваме усогласениот текст, кој на 13 февруари од 11 часот во ЦКС во НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје ќе биде ставен на гласање. Со почит, ИО на БЗМ

Повик за трудови за 2024 година

Почитувани, Библиотекарското здружение на Македонија по одржаниот состанок на Извршниот одбор донесе одлука да објави Повик за трудови за 2024 година. Насловите на трудовите се: Во прилог на оваа објава е Упатството за авторите што ќе го најдете на следнава врска https://bzm.mk/bibliotekarstvo-upatstvo-za-avtori/ СЕ ЗАМОЛУВААТ АВТОРИТЕ НА ТРУДОВИТЕ ДО 1 МАРТ 2024 ГОДИНА ВО ЦЕЛОСТ...

Датуми поврзани со Предлог-статутот на БЗМ

Почитувани членови на БЗМ, Библиотекарското здружение на Македонија по одржаниот состанок на Извршниот одбор ги заклучи следниве датуми поврзани со Предлог-статутот на БЗМ 15 јануари – краен термин за поднесување забелешки за Предлог-статутот. 1 февруари – комисијата во состав: Јовица Никчевски, Наум Ѓоршовски и новоизбраниот член Јелена Петровска (по претходно изземање на членот Гордана...

Доделени признанијата за Библиотека на годината за 2023 година

Комисијата за доделување на признанието „Библиотека на годината“, во состав: Иво Митев, Елмедина Абдулахи, Бети Лазеска-Симоноска, Билјана Аџиовска-Панџарова и Јана Михајловска, работејќи според насоките на Правилникот за доделување на признанието „Библиотека на годината“ и следејќи ги Критериумите за вреднување / проценување на посебноста за доделување на признанието „Библиотека на годината“ заклучија дека врз основа на материјалите...

49. Годишно Собрание на БЗМ

Почитувани членови на БЗМ, Денес, во Центарот за конференции и студии во НУ НУБ Св. Климент Охридски” – Скопје, со почеток во 10.30 часот се одржа редовното 49. Годишно Собрание на Библиотекарско здружение на Македонија ( БЗМ). Темата за дискусии на оваа средба на Собранието беше: „Како до подобри услови во библиотеките и до подобра...

Се одржа 22. Републички натпревар Млади библиотекари

На 12 мај 2023 година во Библиотеката „Искра“ во Кочани се одржа 22. Републички натпревар Млади библиотекари во организација на Библиотекарското здружение на Македонија. На натпреварот учество зедоа 26 ученици од 24 основни училишта ширум државата. Комисијата во состав: Гордана Ѓеоргиевска-Неделковски , Билјана Огненовска и Себахате Ибраими како и член од домаќинот и член...