Категорија: Конкурси

КОНКУРС за доделување на наградата „Климентова повелбa за животно дело“ за 2022 година

Наградата ја доделува Библиотекарското здружение на Македонија – Скопје за особени резултати од пошироко значење за развојот и афирмацијата на библиотечната дејност во Република Северна Македонија врз основа на Статутот на БЗМ и Правилникот за доделување на наградата. ИO на БЗМ по предлог на Комисијата за доделување на наградата распишува Конкурс со следните услови:...

Повик за избор на „Библиотека на годината 2022“

Се распишува јавен повик за избор на „Библиотека на годината“. Молбите со пропратната документација се доставуваат до Комисијата за доделување на наградата „Библиотека на годината“ (Бул. „Гоце Делчев“ бр.6, 1000 Скопје), најдоцна до 18. 11. 2022 година и на мејл адресата на Здружението bzmnunub@gmail.com Критериуми за вреднување / проценување на совршеноста за доделување на...