Северна Македонија, дел од Светската мапа на библиотеки на ИФЛА

Северна Македонија e дел од Светската мапа на библиотеки на ИФЛА.

Во прилог е врската https://librarymap.ifla.org/datacontrib…/North%20Macedonia.

Меѓународната федерација на библиотечни здруженија и институции (IFLA) стои како светилник на соработка и иновации во рамките на глобалната библиотечна и информативна заедница. Со богата историја која опфаќа речиси еден век, ИФЛА служи како обединувачка сила, поврзувајќи ги библиотечните професионалци, институциите и засегнатите страни ширум светот.

Преку своите напори за застапување, истражување и градење капацитети, ИФЛА се стреми да ја унапреди виталната улога на библиотеките во општеството, залагајќи се за пристап до информации, писменост и зачувување на културното наследство.

Прифаќајќи ја различноста и инклузивноста, ИФЛА поттикнува дијалог и соработка за справување со еволутивните предизвици и можности со кои се соочуваат библиотеките во дигиталната ера, обезбедувајќи тие да останат живи центри на знаење, учење и ангажман на заедницата на глобално ниво.

Можеби ќе ви се допадне...