Категорија: Млади библиотекари

Републички натпревар Млади библиотекари 2024

На 21.5.2024 година со почеток во 11.00 часот, ќе се одржи Републичкиот натпревар Млади библиотекари. Домаќин на натпреварот е Библиотеката ,,Тане Георгиевски” – Куманово.

Закажан е датум за одржување на Републичкиот натпревар ,,Млади библиотекари”

Почитувани, Извршниот одбор на БЗМ ве известува дека Републичкиот натпревар „Млади библиотекари“ ќе се одржи на 21 мај 2024 година во 12.00 часот, а домаќин на овој настан е Библиотеката „Тане Георгиевски” – Куманово. Ве молиме, записниците од одржаните Општински натпревари да ги доставите најдоцна до 10 мај 2024 година на bzmnunub@gmail.com Срдечно, д-р...

Се одржа 22. Републички натпревар Млади библиотекари

На 12 мај 2023 година во Библиотеката „Искра“ во Кочани се одржа 22. Републички натпревар Млади библиотекари во организација на Библиотекарското здружение на Македонија. На натпреварот учество зедоа 26 ученици од 24 основни училишта ширум државата. Комисијата во состав: Гордана Ѓеоргиевска-Неделковски , Билјана Огненовска и Себахате Ибраими како и член од домаќинот и член...

Се одржа 21. Републички натпревар Млади библиотекари

На 20 мај 2022 година во просториите на НУУБ „Григор Прличев“ – Охрид се одржа 21. Републички натпревар Млади библиотекари. На натреварот учество зедоа 20 ученици од 19 основни училишта ширум државата. Комисијата во состав: Андријана Апостоловска, Лили Бошевска и Сабије Мустафа како и член од домаќинот и член од менторите, го спроведоа тестирањето...

Датум на одржување на Републичкиот натпревар „Млади библиотекари“

Почитувани членки на БЗМ, Републичкиот натпревар „Млади библиотекари“ ќе се одржи на 20 мај 2022 година (петок) во НУБ „Григор Прличев“ – Охрид со почеток од 12.00 часот.

Се одржа 20. Републички натпревар Млади библиотекари

На 15.11.2019 година се одржа 20. Републички натпревар „Млади библиотекари“ во ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје. На натпреварот учествуваа и се натпреваруваа 28 учесници од основните училишта на Република Северна Македонија. Петчлената комисија во состав: Јелисавета Костадинова (претседател), Маја Трајковиќ (член), Душанка Трпевска (член), Билјана Аџиовска-Панџарова (член од домаќинот) и Елизабета Коцева...

Се одржа 19. Републички натпревар Млади библиотекари

На 16.11.2018 година се одржа 19. Републички натпревар „Млади библиотекари“ во Домот на културата „Илинден“ во градот-домаќин Демир Хисар. На натпреварот учествуваа и се натпреваруваа 21 учесници од основните училишта на Република Македонија. Петчлената комисија во состав: Мариче Боздоганова (претседател), Соња Велјановска (член), Билјана Аџиовска-Пранџарова (член), Златко Бошевски (член) и Драгана Коцева (член и...

Резултати од 18. Републички натпревар „Млади библиотекари” Струга 2017

На 18. Републички натпревар „Млади библиотекари“, што се одржа на 03. 11. 2017 во НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ во Струга кој воедно беше и домаќин на овој натпревар се натпреваруваа 20 учесници од основните училишта на Република Македонија. Петчлената комисија беше во состав: Мариче Боздоганова – виш библиотекар (претседател), Ели Наумоска Монеска...

Резултати од 17. Републички натпревар „Млади библиотекари“, Велес 2016

На 17. Републички натпревар „Млади библиотекари“, што се одржа на 28. 10. 2016 во Локалната библиотека „Кочо Рацин“ Велес, учествуваа 23 претставници од основните училишта од цела Македонија. Тричлената комисија во состав: претседател Гордана Пешевска – виш библиотекар, Јадранка Мајсторова – библиотекар и Пепи Ставревски претставник од основните училишта и член на Извршниот одбор...

16. Републички натпревар „Млади библиотекари“ во Кочани, 2015

На 30.10.2015 година се одржа 16. Републички натпревар „Млади библиотекари“ во Кочани. Учествуваа 23 натпреварувачи од Република Македонија, а Комисијата за спроведување на натпреварот беше во состав: Благица Спиридонова (претседател),Гордана Пешевска (член) и Мара Атанасова (член). По прегледување на постигнатите резултати, Комисијата констатира дека со максимум бодови има два натпреварувачи, Стефан Митиќ и Игор...