Категорија: Библиотека на годината

Доделени признанијата за Библиотека на годината за 2023 година

Комисијата за доделување на признанието „Библиотека на годината“, во состав: Иво Митев, Елмедина Абдулахи, Бети Лазеска-Симоноска, Билјана Аџиовска-Панџарова и Јана Михајловска, работејќи според насоките на Правилникот за доделување на признанието „Библиотека на годината“ и следејќи ги Критериумите за вреднување / проценување на посебноста за доделување на признанието „Библиотека на годината“ заклучија дека врз основа на материјалите...

Доделување на признанието „Библиотека на годината“ за 2021

Почитувани, Комисијата за доделување на признанието „Библиотека на годината“, работејќи според насоките на Правилникот за доделување на признанието „Библиотека на годината“ и следејќи ги Критериумите за вреднување / проценување на посебноста за доделување на признанието „Библиотека на годината“ заклучија дека врз основа на материјалите и содржините доставени со Пријавите, по објавениот јавен повик, и...