Повик за избор на работни тела за изготвување на акти што произлегуваат од новиот Статут на БЗМ

Почитувани,

За потребата од изготвување на акти што произлегуваат од новиот Статут на Здружението, отвораме Повик за пријавување на кандидати коишто ќе се вклучат во работни тела за горенаведената потреба.

Повикот трае 15 дена од неговото објавување на веб-страницата на БЗМ.

Ве молиме вашето пријавување заедно со ваша биографија (со вклучено искуство во изготвување на акти), да ја испратите на bzmnunub@gmail.com

Пријавите по истекот на датумот нема да бидат разгледувани.

Со почит,
ИО на БЗМ
д-р Јана Михајловска
Претседател на ИО на БЗМ

Можеби ќе ви се допадне...