Месечна архива: април 2024

Северна Македонија, дел од Светската мапа на библиотеки на ИФЛА

Северна Македонија e дел од Светската мапа на библиотеки на ИФЛА. Во прилог е врската https://librarymap.ifla.org/datacontrib…/North%20Macedonia. Меѓународната федерација на библиотечни здруженија и институции (IFLA) стои како светилник на соработка и иновации во рамките на глобалната библиотечна и информативна заедница. Со богата историја која опфаќа речиси еден век, ИФЛА служи како обединувачка сила, поврзувајќи ги...

Реализиран проектот „Аудиокнигите достапни до читателите“ – Библиотека Гоце Делчев, Велес

Во медијатеката на библиотеката „Гоце Делчев“ во Велес, се одржа работилница на тема „Аудиокнигите достапни до читателите“, проект на Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес во соработка со Библиотекарското здружение на Република Северна Македонија, поддржано од Министерството за култура на РСМ. Предавачи за темата, важноста и начинот на набавка и стручниот внес и обработка на...

Републички натпревар Млади библиотекари 2024

На 21.5.2024 година со почеток во 11.00 часот, ќе се одржи Републичкиот натпревар Млади библиотекари. Домаќин на натпреварот е Библиотеката ,,Тане Георгиевски” – Куманово.